DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Léčení a uzdravování

 

      >>Vive Valeque<<   

 

          >>Žij a buď Zdráv<<

                                                                                       

       >>Vultus Est Index Animi<<

 

         >>Obličej je obraz duše<<

 

                                                                                                     

>>Existuje pouze jedna jistá,

trvalá a neomylná cesta

k přezkoumání nemoci a choroby,

a to je Žít vědomě v Nadjá

a současně v Těle<<

                                                                                                                                                                                                                                 

>>Jestliže chcete léčit člověka,

nesoustřeďujte se na povahu jeho choroby,

neboť ji můžete posílit.

Soustřeďujte se raději na povahu Nadjá,

na to,aby mu byla poskytnuta jeho mocná milost.

Dokonce se ani nemodlete,aby se uzdravil,

raději se modlete,

aby síla Milosti Nadjá uvnitř něho

pracovala a konala podle

Své vůle.<<

                                                                                                               

>>Týl je jedním z důležitých,

fyzicky citlivých center.

Může získat dotykem ruky léčitele

magnetismus,

který ovlivní zdravotní stav.<<

                                                                                                                 

>>Když existuje neshoda

mezi hlavou a srdcem,

mezi city a rozumem,

potom existuje choroba

v celém světě-teda v Těle.<<

                                                                                                               

>>Jinou příčinou nemoci je,

že Bůh na nás na této stezce

sesílá zkoušky a utrpení,

které mohou mít formu nemoci.

Avšak v tomto případě se vynoříme

duchovně silnější a moudřejší,

jestliže jimi projdeme,

a tedy Získáváme.<<

                                                                                                                

>>Víme,že člověk může

ze starostí fysicky onemocnět,

ale zdá se,

že je méně přijatelná opačná představa,

že city a myšlenky

mohou způsobovat také uzdravení

a nikoliv újmu.<<

                                                                                                               

>>Když strach a pochybnosti,

negativní myšlenky

a pesimistické nálady

dlouhou dobu silně převládají

ve vnitřním životě,

nebo

mnohem silněji krátkou dobu,

mohou vyprovokovat reakci

ve fysickém těle

a vyvolat nemoc.<<

                                                                                                               

>>Některé z myšlenek,

které otravují mysl a krev,

negativní postoje,

které musí být vypuzeny

a drženy mimo nás,

jsou:

zášt',zlá vůle,nesmiřitelnost,

násilné chování

a neustálé vyhledávání chyb.<<

                                                                                                               

>>Mnoho nemocí

nebo špatných činností

některého orgánu nebo chorob 

začíná

silně negativní myšlenkou 

a jejím neustálým opakováním

až naroste do chronického

mentálně-citového stavu,

který v pozdějších letech vyvolá

KRIZI.<<

                                                                                                               

>>Vyjádřit pouze důvěru

v léčení vírou

nestačí k vyléčení.

Musí být zároveň ochota

provést potřebné morální

a psychologické nápravy,

které jsou zaměřeny

na vnitřní příčiny

nemocí.<<

                                                                                                               

>>Každý,

bez výjimky si přeje,

aby byl uzdraven ze svých chorob,

ale kolik si jich stejně tak silně přeje,

aby byli uzdraveni

ze své nenávisti,

své zloby 

a své smyslnosti?<<

                                                                                                               

>>Lidé nechápou,

jak jejich destruktivní nálady,

myšlenky a city

ovlivňují mozkomíšní systém

a jím nakonec střevní orgány

až do stupně,kdy se vytvářejí

v těchto orgánech jedy.

Nestačí dbát na dietu

a vyloučit potraviny,

které škodí fysickému zdraví.

Stejně nezbytné je

dbát na myšlenky a city

a vyloučit všechny,

které škodí

jak duchovnímu,

tak fysickému

ZDRAVÍ.<<

                                                                                                               

>>Dlouhá procházka,

která by mohla vyčerpat Vaši sílu

a stát se obtížnou dřinou,

bude snadnější a snesitelnější,

když bude současně Vaše mysl

ponořena do koncentrace

na nějaký vznešený námět.

PROČ?

Protože potom nemyslíte na své EGO.

Taková je moc Mysli nad Tělem.<<

                                                                                                                 

 

>>Jestliže člověk žije jenom

a zcela v positivních,

harmonických citech,

jestliže důsledně odmítá

všechny city negativní

a destruktivní,

pak samozřejmě výsledkem musí být,

že se bude těšit lepšímu zdraví TĚLA,

jako se již těší z toho nejlepšího v

MYSLI.<<

                                                                                                               

>>Čínský systém uvádí následující

vnitřní příčiny funkčních onemocnění;

Strach a nepravdivost oslabují ledviny;

Hněv postihuje játra;

Deprese a starost ovlivňují plíce;

Nadměrné veselí postihuje srdce;

Nadměrná mentální činnost postihuje žaludek;

Bázlivost,nerozhodnost a slabost

ovlivňují játra nedostatečnou produkcí žluče.<<

                                                                                                                 

>>Matka,která je ovládána

silnou negativní emocí

jako je hněv nebo zármutek,

když kojí své dítě,

může mu tím způsobit

záchvaty a křeče.<<